s

Asiakaskokemus: Third Coast Terminals

Third Coast Terminals käyttää katastrofista toipumiseen M-Filesia hybridipilviympäristössä hurrikaaneille alttiilla Yhdysvaltain etelärannikolla

Third Coast Terminals

Paul Glenn
Henkilöstöosaston apulaisjohtaja

Petrokemian alan yritys hyödyntää M-Filesin yritystiedon hallintajärjestelmää myyntireskontra- ja laskutusprosessien helpottamiseksi. Lisätietoja saat lukemalla koko lehdistötiedotteen.

”Suuri osa taloushallinnan ja laskutuksen dokumentaatiostamme oli paperimuodossa, minkä vuoksi huomattavan paljon aikaa kului dokumenttien skannaamiseen ja kopiointiin sekä dokumenttien fyysiseen kuljettamiseen laitoksen eri osiin. Lisäksi sähköisiä dokumenttejamme hallittiin verkkokansioissa, minkä vuoksi henkilöstön oli vaikeaa löytää nopeasti ajantasaiset ja oikeat versiot. M-Filesiin siirryttäessä henkilöstömme sai nopeammin ulottuvilleen dokumenttien oikeat versiot, mikä lisää tuottavuutta ja tarjoaa pohjan paremmalle päätöksenteolle.

”Koska sijaitsemme hurrikaanialttiilla Yhdysvaltain etelärannikolla, tarvitsimme tiedonhallintaratkaisun, joka pystyi tarjoamaan toimintoja katastrofista toipumiseen ja varmistamaan tärkeän tieto-omaisuutemme suojelun luonnonkatastrofin tai laitteistovian sattuessa. M-Filesin käyttöönotto hybridipilviympäristössä tarjoaa meille liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman ja katastrofista toipumisen järjestelmän, joka pitää meidät toiminnassa joka hetki.”

”M-Filesin ansiosta meillä on nyt tehokas ja virtaviivaistettu prosessi, joka poistaa paperin käytön ja tuo dokumentit helposti ulottuville silloin, kun niitä tarvitaan. Eri osastot pääsevät nyt käsiksi samoihin tiedostoihin ja voivat käyttää juuri heille mielekästä näkymää. Se parantaa työntekijöiden tulosta ja laskutettavan työn määrää. Koska M-Files on suoraan integroitu ERP-järjestelmään, henkilöstömme voi luottaa siihen, että heidän ERP-järjestelmästä käyttämänsä dokumentit ovat aina oikeita ja uusimpia versioita, eikä meidän tarvitse enää huolehtia päällekkäisistä tiedostoista tai versiomuutoksista.”

”Käytettyämme M-Filesia vain kaksi kuukautta olemme jo virtaviivaistaneet dokumenttikeskeiset prosessimme, mikä on parantanut huomattavasti sekä toiminnan että organisaation tehokkuutta. Olemme saaneet merkittäviä etuja, joita emme osanneet ennakoida. Tällaisia ovat muun muassa säästöt säiliöalusten kuljettajien odotuskustannuksista, koska kuljettajien ei tarvitse enää odottaa dokumentaatiota.”

Share this

Tietoa Third Coast Terminalsista

Third Coast Terminals tarjoaa säilytys-, tullikäsittely-, sopimussekoitus- ja rumpukäsittelypalveluja Yhdysvaltain etelärannikon petrokemiallisen teollisuuden tarpeisiin. Strategisesti Teksasin Houstonissa sijaitseva yritys toimii maan suurimman petrokemian keskuksen ytimessä ja Yhdysvaltain etelärannikon tärkeiden merikuljetuspalvelujen tuntumassa. Lisätietoja saat osoitteesta www.3cterminals.com.

TietojaM-Files Corporationista

M-Filesin yritystietojen hallintaratkaisut (EIM) poistavat tiedon siiloutumisen ja takaavat nopean ja helpon pääsyn oikeaan sisältöön mistä tahansa yrityksen järjestelmästä ja laitteesta. M-Filesin ainutlaatuinen lähestymistapa yritystietojen hallintaan perustuu dokumenttienhallintaan niiden sisällön eikä tallennussijainnin perusteella. Tämän ansiosta käyttäjät omaksuvat järjestelmän käytön helposti, mistä seuraa nopeampi tuotto sijoitetulle pääomalle. Joustavien konesali-, pilvi- ja hybridikäyttövaihtoehtojen avulla M-Files tuo tietojenhallinnan edut yrityskäyttäjän ulottuville. Lisäksi IT-järjestelmän resursseja vapautuu muuhun käyttöön, kun tiedostoja eniten tarvitsevat pääsevät käsittelemään ja hallitsemaan sisältöä tarpeittensa mukaan. Esimerkiksi SAS, Elektra ja EADS sekä tuhannet muut organisaatiot yli 100 maassa käyttävät M-Filesin yritystietojen hallintajärjestelmää ainoana alustana front office- ja back office -toimintojensa tietojenhallintaan. M-Files parantaa tuottavuutta ja laatua sekä auttaa varmistamaan, että alan määräyksiä ja standardeja noudatetaan.

TietojaM-Files Corporationista - yritystietojen hallintaratkaisut (EIM)
TietojaM-Files Corporationista - yritystietojen hallintaratkaisut (EIM)

TietojaM-Files Corporationista

M-Filesin yritystietojen hallintaratkaisut (EIM) poistavat tiedon siiloutumisen ja takaavat nopean ja helpon pääsyn oikeaan sisältöön mistä tahansa yrityksen järjestelmästä ja laitteesta. M-Filesin ainutlaatuinen lähestymistapa yritystietojen hallintaan perustuu dokumenttienhallintaan niiden sisällön eikä tallennussijainnin perusteella. Tämän ansiosta käyttäjät omaksuvat järjestelmän käytön helposti, mistä seuraa nopeampi tuotto sijoitetulle pääomalle. Joustavien konesali-, pilvi- ja hybridikäyttövaihtoehtojen avulla M-Files tuo tietojenhallinnan edut yrityskäyttäjän ulottuville. Lisäksi IT-järjestelmän resursseja vapautuu muuhun käyttöön, kun tiedostoja eniten tarvitsevat pääsevät käsittelemään ja hallitsemaan sisältöä tarpeittensa mukaan. Esimerkiksi SAS, Elektra ja EADS sekä tuhannet muut organisaatiot yli 100 maassa käyttävät M-Filesin yritystietojen hallintajärjestelmää ainoana alustana front office- ja back office -toimintojensa tietojenhallintaan. M-Files parantaa tuottavuutta ja laatua sekä auttaa varmistamaan, että alan määräyksiä ja standardeja noudatetaan.