s

M-Files Capture

Tehokas uusi yritysluokan skannaus- ja dokumenttienluokitteluratkaisu

Vieläkö teillä käsitellään paperiasiakirjoja?

Monissa yrityksissä vastaanotetaan ja käsitellään edelleen merkittävien määriä paperiasiakirjoja, joiden tehokas digitointi ja indeksointi on usein haastavaa. M-Files Capture mahdollistaa suurten sivumäärien digitoinnin automaattisesti skannerilla tai verkkokansiosta sekä dokumenttien automaattisen luokittelun, metatietojen määrittämisen ja tallentamisen M-Filesin tietovarastoihin.

Erittäin nopea skannaus

M-Files Capture pystyy skannaamaan jopa 10 000 sivua päivässä yhdellä työasemalla. Ratkaisu on yhteensopiva TWAIN-skannereiden ja monitoimitulostinten kanssa, ja se tukee myös skannausta verkkokansioista.

Erittäin nopea skannaus

M-Files Capture pystyy skannaamaan jopa 10 000 sivua päivässä yhdellä työasemalla. Ratkaisu on yhteensopiva TWAIN-skannereiden ja monitoimitulostinten kanssa, ja se tukee myös skannausta verkkokansioista.

Sivuntunnistus ja dokumenttien luokittelu

M-Files Capture luokittelee skannatut tiedostot eristä ja dokumenteista koostuvaan loogiseen rakenteeseen. Erottimena voidaan käyttää tyhjiä sivuja, OCR-tunnistusalueita tai viiva- tai eräkoodeja. M-Files Capture pystyy myös tunnistamaan sivutyypin automaattisesti sivun asettelun perusteella.

Kuvankäsittely

M-Files Capture mahdollistaa myös skannattujen kuvien parantelun. Skannattujen dokumenttien jälkikäsittely parantaa tiedostojen luettavuutta ja pienentää tiedostokokoa.

Kuvankäsittely

M-Files Capture mahdollistaa myös skannattujen kuvien parantelun. Skannattujen dokumenttien jälkikäsittely parantaa tiedostojen luettavuutta ja pienentää tiedostokokoa.

Tietojen poiminta ja dokumenttien indeksointi

Tiedot voidaan poimia skannatuista dokumenteista käyttäen optista tekstintunnistusta (OCR), viivakoodinlukua (BCR), eräkoodien tunnistusta (PCR) tai älykästä tekstintunnistusta (ICR). Poimittuja tietoja voidaan käyttää usein eri tavoin, kuten sivun, dokumentin tai erän tyypin määrittävinä muuttujatietoina tai käyttäjien määrittämien indeksointikenttien arvoina. M-Files Capture -sovelluksessa luoduille indeksikentille voidaan määrittää vastaavuudet M-Filesin metatieto-ominaisuuksissa. M-Files Capture osaa lukea konekirjoitettua tekstiä yli 137 kielellä.

Laadunvalvonta ja tarkistus

Kun asiakirja on skannattu, se tulee näkyviin navigointitilassa, jossa dokumenttia voidaan jälkikäsitellä useilla eri työkaluilla. Käyttäjät voivat skannata tiedostoja uudelleen, kääntää niitä näytössä sekä muuttaa niiden nimiä. Asiakirjoja voi myös jakaa ja yhdistää, vetää ja pudottaa sekä leikata ja liittää. Myös kaikki indeksointikentät voidaan tarkistaa, ja niiden sisältöä voidaan muokata navigointitilassa.

Laadunvalvonta ja tarkistus

Kun asiakirja on skannattu, se tulee näkyviin navigointitilassa, jossa dokumenttia voidaan jälkikäsitellä useilla eri työkaluilla. Käyttäjät voivat skannata tiedostoja uudelleen, kääntää niitä näytössä sekä muuttaa niiden nimiä. Asiakirjoja voi myös jakaa ja yhdistää, vetää ja pudottaa sekä leikata ja liittää. Myös kaikki indeksointikentät voidaan tarkistaa, ja niiden sisältöä voidaan muokata navigointitilassa.

Dokumenttien muotoilu ja pakkaus

M-Files Capture muuntaa skannatut asiakirjat erilaisiin tiedostomuotoihin, kuten tekstihakua tukeviksi PDF-tiedostoiksi (tarvittaessa hyperpakkausta käyttäen) ja Word-tiedostoiksi (DOCX ja RTF).

Vientitoiminnot

Voit viedä skannatut asiakirjat metatietoineen suoraan pilvipalveluun tai paikallisessa palvelimessa olevaan M-Files-tietovarastoon. Voit myös tehostaa prosesseja käyttämällä automaattista käyttöoikeuksien määrittämistä, ilmoituksia ja työnkulkuja.

Vientitoiminnot

Voit viedä skannatut asiakirjat metatietoineen suoraan pilvipalveluun tai paikallisessa palvelimessa olevaan M-Files-tietovarastoon. Voit myös tehostaa prosesseja käyttämällä automaattista käyttöoikeuksien määrittämistä, ilmoituksia ja työnkulkuja.