s

Lehdistötiedote: Botnia Mill Servicen projektipankit menevät pilveen

   

Lehdistötiedote 26.6.2012, julkaisuvapaa heti

Botnia Mill Servicen projektipankit menevät pilveen

Teollisuuden kunnossapidon osaaja Botnia Mill Service hyödyntää M-Filesin suo-sittua Cloud Vault -pilvipalvelua projektidokumentaation hallintaan investointipro-jekteissaan.

Botnia Mill Service parantaa dokumentoinnin ajantasaisuutta ja laatua projektipankeis-saan saattamalla projektin kaikki osapuolet saman järjestelmän piiriin. Näin suunnittelu-dokumentaatio syntyy pilvipalveluna tarjottavaan dokumenttienhallintajärjestelmään ajantasaisesti.

"Projekteissamme on vaativat aikataulut, jolloin tiedonkulku eri osapuolten välillä on rat-kaisevan tärkeää. M-Filesin tarjoaman ratkaisun avulla voimme olla varmoja, että do-kumentaatio syntyy oikea-aikaisesti toimitettavan projektin hierarkian mukaan ja että toimittajilla on käytössään oikeat versiot. Aiemmin tämä kommunikointi hoidettiin perin-teisellä sähköpostikirjeenvaihdolla", Ilkka Saastamoinen Botnia Mill Serviceltä kertoo.

Botnia Mill Servicen käyttötapaus on malliesimerkki siitä, miten nykyaikainen pilvipalve-luna tarjottava tiedonhallintaratkaisu saattaa projektin osapuolet yhteen ja parantaa da-tan laatua. "M-Filesin tarjoama Windows-käyttöliittymä on käyttäjälle tuttu, ja tiedostot avautuvat huomattavasti nopeammin kuin perinteisissä www-pohjaisissa projektipan-keissa. Lisäksi ratkaisu tukee tiedon käsittelyä offline-tilassa", Mika Tikkanen M-Filesilta valottaa.

M-Files Cloud Vault toimii suositun Windows Azure -pilvipalvelualustan päällä. Ratkai-sun ansiosta asiakas saa käyttöönsä luotettavan ja turvallisen tiedonhallintaratkaisun heti jopa tilauspäivänä.

LISÄTIETOJA

M-Files Oy: Mika Tikkanen, Business Manager, puh. 040 041 7407
Oy Botnia Mill Service Ab: Ilkka Saastamoinen, Area Manager, puh. 050 547 6148

M-Files Oy kehittää helppokäyttöisiä M-Files-tiedonhallintaohjelmistoja ja Windows Azure -pilvialustalla toimivia M-Files Cloud Vault -palveluita, joiden avulla kaikenkokoiset yritykset pystyvät tehostamaan tiedonhallintaprosesse-jaan, toimintaansa ja tuottavuuttaan huomattavasti. Palkittu M-Files on käytössä tuhansissa yrityksissä ja organisaa-tioissa yli 90 maassa 24 eri kieliversiolla. Suomessa M-Filesia käyttää noin 450 yritystä, joista 95,5 % suosittelisi ohjelmistoa muille yrityksille. M-Filesia käyttäviä asiakkaita ovat muun muassa Flybe Airlines, Gasum, Kemira, Patria ja Securitas. Yrityksen tytäryhtiö M-Files Inc. sijaitsee USA:ssa. Lisätietoja tuotteesta ja yrityksestä: www.m-files.fi.

Oy Botnia Mill Service Ab tarjoaa teollisuuden huolto-, kunnossapito-, suunnittelu-, projektointi-, asennus- ja raken-tamispalveluita. Yhtiö perustettiin 1997 Metsä-Botnian ja YIT:n toimesta, ja se työllistää noin 400 henkilöä.

Oletko valmis aloittamaan?

Sovi esittelyaika

Sovimme ajan M-Files-esittelyyn silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Katso ohjattu esittely

Tutustu videokokoelmaan, josta näet, miten M-Files muuttaa yrityksesi tapaa hallita dokumentteja ja tietoa.

Kysy meiltä

Olemme aina valmiita auttamaan. Jos sinulla on kysyttävää M-Filesista tai jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä.