s

M-Files helppoon ja tehokkaaseen hankinnan, myynnin ja toimituksen laadunhallintaan

Myyntiin, toimitukseen ja alihankkijoiden hallintaan liittyvät haasteet on vaivatonta ratkaista M-Files avulla. Samalla täyttyvät ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset.

M-Files helppoon ja tehokkaaseen hankinnan, myynnin ja toimituksen laadunhallintaan

Laadunhallinta ei ole yksin organisaation laatupäällikön haaste: hankinnassa, myynnissä ja toimituksessa laatuun liittyvät ongelmat syntyvät asiakkaiden reklamaatioiden hallinnasta ja alihankkijoiden kanssa toimimisesta. Uudistetussa ISO 9001:2015 standardissa painotetaan riskienhallintaa ja prosessilähtöisyyttä ja erityisesti myös alihankkijoiden hallintaa. Jokaisen laadunhallinnan prosessin on oltava luotettava ja riskit on tunnistettava myös siellä, jotta standardi voidaan myöntää.

M-Files tukee vahvasti uudistetun ISO-standardin vaatimuksia ja tekee laadunhallinnan entistä helpommaksi ja tehokkaammaksi - myös hankinnassa ja myynti- ja toimituspuolella. Auditoinnitkaan eivät enää vaadi mittavia etukäteisvalmisteluja, vaan olet niihin valmis milloin tahansa. Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että vaatimukset täyttyvät M-Filesin avulla arkityön lomassa.

Lue tästä, miten me M-Filesilla vastaamme hankinnan, myynnin ja tuotannon laadunhallinnan haasteisiin!

Myynnin ja toimituksen ongelma: Asiakkaiden reklamaatioita on riskialtista ja työlästä hallita manuaalisesti

M-Filesin ratkaisu: M-Filesissa voit luokitella reklamaatioita ja palautteita tyypin ja kiireellisyyden mukaan, joka helpottaa niiden löytymistä, käsittelyä ja priorisointia. Voit myös seurata työnkulkujen avulla, missä vaiheessa kunkin reklamaation tai palautteen käsittely on. Jokaiselle reklamaatiolle ja palautteelle voidaan myös nimetä vastuuhenkilö automaattisesti. Näin manuaalisen käsittelyn määrä vähenee.

Myynnin ja toimituksen ongelma: Asiakkaiden reklamaatioita on riskialtista ja työlästä hallita manuaalisesti
Myynnin ja toimituksen ongelma: Asiakkaiden reklamaatioita on riskialtista ja työlästä hallita manuaalisesti

Myynnin ja toimituksen ongelma: Asiakkaiden reklamaatioita on riskialtista ja työlästä hallita manuaalisesti

M-Filesin ratkaisu: M-Filesissa voit luokitella reklamaatioita ja palautteita tyypin ja kiireellisyyden mukaan, joka helpottaa niiden löytymistä, käsittelyä ja priorisointia. Voit myös seurata työnkulkujen avulla, missä vaiheessa kunkin reklamaation tai palautteen käsittely on. Jokaiselle reklamaatiolle ja palautteelle voidaan myös nimetä vastuuhenkilö automaattisesti. Näin manuaalisen käsittelyn määrä vähenee.

Myynnin ja toimituksen: Minulla ei ole tietoa, mistä asiasta asiakas on reklamoinut, mitä on sovittu tai mitä toimenpiteitä on tehty asian selvittämiseksi.

Myynnin ja toimituksen: Minulla ei ole tietoa, mistä asiasta asiakas on reklamoinut, mitä on sovittu tai mitä toimenpiteitä on tehty asian selvittämiseksi.

M-Filesin ratkaisu: Jokaiselle reklamaatiolle ja palautteelle voidaan nimetä vastuuhenkilö automaattisesti, jolloin tiedetään, kuka asiaa hoitaa. Vastuuhenkilö näkee kaikki hänen vastuullaan olevat reklamaatiot. Reklamaatioihin ja palautteisiin voidaan lisäksi liittää tehtävänantoja ja muistutusviestejä, jonka ansioista asian käsittelyn seuraaminen helpottuu ja automatisoituu. M-Filesissa kuhunkin palautteeseen ja reklamaatioon liittyvä merkityksellinen tieto on tallennettuna ja järjestettynä sekä helposti löydettävissä (kuten sähköpostit, muistiot, valokuvat, videot), joka parantaa tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä.

Myynnin ja toimituksen ongelma: Toimitusorganisaatiolla ei ole työkaluja alihankkijoiden hallintaan. En tiedä, kuka on vastuuhenkilö omassa organisaatiossani tai alihankkijan puolella. Alihankkijoiden toimitusten laadun seuraaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen on hankalaa.

M-Filesin ratkaisu: M-Filesin työnkulkujen avulla varmistetaan, että jokaisesta toimittajasta tieto on saatavilla yhdessä paikassa kootusti ja järjestellysti. Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä pyyntö uudesta toimittajasta ja myös toimittajakatselmoinnit voidaan integroida osaksi työnkulkuja. M-Filesin järjestelmä voi lähettää automaattisesti tiedon oikeille henkilöille, kun uusi toimittaja on hyväksytty ja käytettävissä. Eri toimittajista, yhteyshenkilöistä ja toimitustiedoista muodostuu automaattisesti toimitustietorekisteri. Myös jokaisen alihankkijan toimituskyvystä jää jälki järjestelmään, jota voidaan käyttää hyödyksi vaikkapa vuosineuvotteluissa.

Myynnin ja toimituksen ongelma: Toimitusorganisaatiolla ei ole työkaluja alihankkijoiden hallintaan.
Myynnin ja toimituksen ongelma: Toimitusorganisaatiolla ei ole työkaluja alihankkijoiden hallintaan.

Myynnin ja toimituksen ongelma: Toimitusorganisaatiolla ei ole työkaluja alihankkijoiden hallintaan. En tiedä, kuka on vastuuhenkilö omassa organisaatiossani tai alihankkijan puolella. Alihankkijoiden toimitusten laadun seuraaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen on hankalaa.

M-Filesin ratkaisu: M-Filesin työnkulkujen avulla varmistetaan, että jokaisesta toimittajasta tieto on saatavilla yhdessä paikassa kootusti ja järjestellysti. Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä pyyntö uudesta toimittajasta ja myös toimittajakatselmoinnit voidaan integroida osaksi työnkulkuja. M-Filesin järjestelmä voi lähettää automaattisesti tiedon oikeille henkilöille, kun uusi toimittaja on hyväksytty ja käytettävissä. Eri toimittajista, yhteyshenkilöistä ja toimitustiedoista muodostuu automaattisesti toimitustietorekisteri. Myös jokaisen alihankkijan toimituskyvystä jää jälki järjestelmään, jota voidaan käyttää hyödyksi vaikkapa vuosineuvotteluissa.

Myynnin ja toimituksen ongelma: On epäselvää, onko alihankkijalle tehty reklamaatio ja onko virhe korjattu ja hyvitetty.

Myynnin ja toimituksen ongelma: On epäselvää, onko alihankkijalle tehty reklamaatio ja onko virhe korjattu ja hyvitetty.

M-Filesin ratkaisu: M-Filesin laadunhallintaratkaisun avulla alihankkijoille tehtäviä reklamaatioita on selkeä seurata työnkulkujen avulla. Jokaiseen reklamaatioon liittyvät päätökset ja korvaukset löytyvät helposti esimerkiksi hakutoiminnoilla ilman, että niitä pitää etsiä tuntikausia. Kun tieto löytyy yhdestä paikasta ja se on loogisesti järjestettynä, parantuu myös läpinäkyvyys ja seurattavuus.

Myynnin ja toimituksen ongelma: Alihankkijoiden toimitusvarmuuden ja asiakkaiden ja alihankkijoiden reklamaatioiden raportointi johdolle on työlästä.

M-Filesin ratkaisu: Asiakasreklamaatiot ja alihankkijoiden reklamaatiot sekä tehdyt toimenpiteet ja aikataulut löytyvät kaikki yhdestä paikasta. Tieto on järjestettynä loogisesti, joten sen löytäminen ja seuraaminen on helppoa. Organisaation johdolla on pääsy reklamaatioiden lähteisiin ja tyyppeihin vuositasolla, jonka avulla voidaan tehdä arviointi ja ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin asioiden parantamiseksi.

Myynnin ja toimituksen ongelma: Alihankkijoiden toimitusvarmuuden ja asiakkaiden ja alihankkijoiden reklamaatioiden raportointi johdolle on työlästä.
Myynnin ja toimituksen ongelma: Alihankkijoiden toimitusvarmuuden ja asiakkaiden ja alihankkijoiden reklamaatioiden raportointi johdolle on työlästä.

Myynnin ja toimituksen ongelma: Alihankkijoiden toimitusvarmuuden ja asiakkaiden ja alihankkijoiden reklamaatioiden raportointi johdolle on työlästä.

M-Filesin ratkaisu: Asiakasreklamaatiot ja alihankkijoiden reklamaatiot sekä tehdyt toimenpiteet ja aikataulut löytyvät kaikki yhdestä paikasta. Tieto on järjestettynä loogisesti, joten sen löytäminen ja seuraaminen on helppoa. Organisaation johdolla on pääsy reklamaatioiden lähteisiin ja tyyppeihin vuositasolla, jonka avulla voidaan tehdä arviointi ja ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin asioiden parantamiseksi.

M-Files ratkaisee organisaatioiden laatuun liittyviä haasteita tarjoamalla mukautuvan ja skaalautuvan ratkaisun erilaisiin tarpeisiin. Riskejä on helppo hallita ja reklamaatioihin ja alihankkijoihin liittyvä tieto on nopeasti saatavilla yhdessä paikassa. Näin organisaatio säästää aikaa ja rahaa ja sen toiminta tehostuu samalla kun ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttyvät!

Haluatko kuulla tarkemmin, millaisia laadunhallinnan ratkaisuja meillä on tarjota juuri sinun organisaatiollesi? Ota meihin yhteyttä!

M-Files ratkaisee organisaatioiden laatuun liittyviä haasteita tarjoamalla mukautuvan ja skaalautuvan ratkaisun erilaisiin tarpeisiin.
M-Files ratkaisee organisaatioiden laatuun liittyviä haasteita tarjoamalla mukautuvan ja skaalautuvan ratkaisun erilaisiin tarpeisiin.

M-Files ratkaisee organisaatioiden laatuun liittyviä haasteita tarjoamalla mukautuvan ja skaalautuvan ratkaisun erilaisiin tarpeisiin. Riskejä on helppo hallita ja reklamaatioihin ja alihankkijoihin liittyvä tieto on nopeasti saatavilla yhdessä paikassa. Näin organisaatio säästää aikaa ja rahaa ja sen toiminta tehostuu samalla kun ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttyvät!

Haluatko kuulla tarkemmin, millaisia laadunhallinnan ratkaisuja meillä on tarjota juuri sinun organisaatiollesi? Ota meihin yhteyttä!

Haluatko lisätietoja?

Katso webinaari

Käy katsomassa nauhoite webinaarista, josta saat vilauksen M-Filesin ratkaisuista laadunhallintaan.

Lue SCA:n tapauskuvaus

Kaikkien tuntema "Nokian Paperitehdas" hallinnoi koulutusrekisteriään M-Filesilla, jonka avulla varmistetaan, että henkilöstön koulutus on aina standardien mukaisella tasolla. Lue lisätietoja tapauskuvauksesta.

LUE

Lataa raportti

Haluatko oppia lisää uudesta ISO 9001:2015 -standardista? Tämä raportti tarjoaa tietoa muutoksista ja niihin valmistautumisesta.

LUE