s

M-Filesille ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti

Inspecta on myöntänyt ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:lle ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin. 

M-Files Certified by Inspecta - ISO 9001:2015

Inspecta on myöntänyt ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:lle ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin. M-Filesin korkealaatuiset tiedonhallintaohjelmistot sekä niihin liittyvät palvelut suunnitellaan, kehitetään ja toimitetaan
ISO 9001:2015 -sertifioidun laadunhallintajärjestelmän avulla. (7.4.2016)

M-Files Oy noudattaa tiukkoja prosesseja varmistaakseen laatuvaatimusten noudattamisen koko organisaatiossa. Tästä osoituksena on Inspectan myöntämä ISO 9001:2015 -sertifikaatti M-Filesin laadunhallintajärjestelmälle.

Sertifiointi edellyttää, että laadunhallintajärjestelmän standardinmukaisuus varmistetaan säännöllisesti auditoinneilla, jotka suorittaa valtuutettu ulkoinen osapuoli. Tämän lisäksi myös M-Filesin oma laatutiimi valvoo laatua ja kehittää jatkuvasti prosesseja varmistaakseen, että asiakkaiden ja sidosryhmien laatuodotukset täyttyvät.

"Laatusertifiointi on osoitus asiakkaillemme, että he voivat luottaa tuotteisiimme ja palveluihimme. Tiukkaa laadunvalvontaa edellyttävillä aloilla toimiville asiakkaillemme ja kumppaneillemme tämä myös tarkoittaa, että ymmärrämme heidän laatustandardeihin ja riskeihin liittyvät tarpeensa mukaan lukien uuden ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Monet asiakkaistamme luottavat M-Filesiin omissa sertifiointiprosesseissaan", kertoo johtaja Jussi Salmi M-Files Oy:stä.

M-Filesilla laadunhallintajärjestelmänä käytetään yhtiön omaa M-Files QMS -järjestelmää, joka varmistaa ja takaa, että sisäiset prosessit ja käytännöt noudattavat
ISO 9001:2015 -standardin vaatimuksia.

M-Files QMS

M-Files QMS on helppokäyttöinen ja monipuolinen laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla tuotantolaitokset, valmistavan teollisuuden organisaatiot sekä muilla aloilla toimivat yritykset täyttävät laatustandardien vaatimukset sekä varmistavat auditointien sujuvuuden. M-Files QMS tehostaa ja yksinkertaistaa yritysten tapaa hallita ja kehittää tärkeitä laatuun ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä dokumentteja, tietoja ja prosesseja. M-Filesin avulla ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttyvät käytännössä arkityön lomassa. Samalla prosessit ja toiminnot tehostuvat, mikä tuo etuja koko liiketoiminnalle.

Lisätietoja