s

Raportti: Sopimustenhallinnan kyselyn yhteenveto

  

M-Filesin toteuttaman kyselyn perusteella suomalaisten organisaatioiden sopimustenhallinnassa on parantamisen varaa. Sopimukset tallennetaan usein vain sähköpostiin tai omalle tietokoneelle. Näissä tallennustavoissa piilee riskejä sekä sopimustiedon saatavuuden että tietoturvan osalta.

M-Files toteutti sopimustenhallinnan kyselyn maaliskuussa 2015. Kysely kohdistettiin toimitusjohtajille, talousjohtajille, kehitysjohtajille sekä lakimiehille. Sopimustenhallinnan konsultti Marita Willman Contractia Oy:stä tutustui kyselyn tuloksiin ja koosti yhteenvetoon keskeiset löydökset ja johtopäätökset.

Share this

Ready to get started?

Schedule a demo

We'll schedule a time to show you a customized demo of M-Files at your convenience.

Watch the Guided Tour

Watch a collection of videos that show how M-Files transforms the way your business manages documents and information.

Ask a Question

We're here to help. If you have any questions about M-Files or just need more information, just let us know.